LPEU/2024/176 COM(2024)151 SPRÁVA KOMISIE Správa Európskej komisie o emisiách CO2 z námornej dopravy za rok 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)151
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/176

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.04.2024
Ukončenie štádia: 08.04.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.04.2024
Ukončenie štádia: 11.04.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)