LPEU/2024/175 COM(2024)154 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Rumunsku povoľuje uplatňovať osobitné opatrenia odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a) a článku 168 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)154
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/175
Dátum ukončenia procesu: 23.05.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.04.2024
Ukončenie štádia: 08.04.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.04.2024
Ukončenie štádia: 08.04.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.04.2024
Ukončenie štádia: 23.05.2024