LPEU/2024/162 COM(2024)142 Návrh ROZHODNUTIE RADY o čiastočnom pozastavení uplatňovania Zmluvy o energetickej charte medzi Úniou a každou právnickou osobou, ktorá je vlastnená alebo riadená občanmi alebo štátnymi príslušníkmi Ruskej federácie alebo Bieloruskej republiky, a každou investíciou v zmysle Zmluvy o energetickej charte, ktorá je investíciou investora Ruskej federácie alebo Bieloruskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)142
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/162

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.03.2024
Ukončenie štádia: 27.03.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.03.2024
Ukončenie štádia: 03.04.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 03.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)