LPEU/2024/160 COM(2024)135 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE, o vykonávaní a vplyve rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/646 z 18. apríla 2018 o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a o zrušení rozhodnutia č. 2241/2004/ES [predložená podľa článku 9 rozhodnutia (EÚ) 2018/646]

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)135
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/160
Dátum ukončenia procesu: 25.04.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.03.2024
Ukončenie štádia: 25.03.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.03.2024
Ukončenie štádia: 03.04.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.04.2024
Ukončenie štádia: 25.04.2024