LPEU/2024/156 COM(2024)137 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Budovanie budúcnosti v spojení s prírodou: podpora biotechnológií a biovýroby v EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)137
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/156

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.03.2024
Ukončenie štádia: 16.04.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.04.2024
Ukončenie štádia: 19.04.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)