LPEU/2024/146 COM(2024)122 SPRÁVA KOMISIE Správa Komisie podľa článku 12 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/631 týkajúca sa vývoja rozdielu v emisiách CO2 za skutočných jazdných podmienok v prípade osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel, ktorá obsahuje anonymizované a súhrnné súbory údajov získaných za skutočných jazdných podmienok, ako sa uvádza v článku 12 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/392

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)122
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/146

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.03.2024
Ukončenie štádia: 18.03.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.03.2024
Ukončenie štádia: 19.03.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)