LPEU/2024/142 COM(2024)139 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2021/2115 a (EÚ) 2021/2116, pokiaľ ide o normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu, režimy v záujme klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat, zmeny strategických plánov SPP, preskúmanie strategických plánov SPP a výnimky z kontrol a zo sankcií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)139
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/142
Dátum ukončenia procesu: 15.04.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.03.2024
Ukončenie štádia: 18.03.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.03.2024
Ukončenie štádia: 19.03.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.03.2024
Ukončenie štádia: 15.04.2024