LPEU/2024/12 COM(2024)10 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť vykonávací protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Guinejsko-bissauskou republikou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)10
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/12
Dátum ukončenia procesu: 22.02.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.01.2024
Ukončenie štádia: 17.01.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.01.2024
Ukončenie štádia: 22.01.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.01.2024
Ukončenie štádia: 22.02.2024