LPEU/2023/874 COM(2023)799 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie k predloženiu návrhov na zmenu dodatkov II a III k Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť na...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)799
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/874
Dátum ukončenia procesu: 26.02.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.12.2023
Ukončenie štádia: 23.01.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.01.2024
Ukončenie štádia: 24.01.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.01.2024
Ukončenie štádia: 26.02.2024