LPEU/2023/835 COM(2023)756 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 13. zasadnutí Konferencie ministrov Svetovej obchodnej organizácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)756
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/835

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.12.2023
Ukončenie štádia: 04.12.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.12.2023
Ukončenie štádia: 06.12.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)