LPEU/2023/718 COM(2023)672 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Riešenie situácií nedostatku liekov v EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)672
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/718
Dátum ukončenia procesu: 14.12.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.10.2023
Ukončenie štádia: 14.11.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.11.2023
Ukončenie štádia: 20.11.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia: 14.12.2023