LPEU/2023/717 COM(2023)668 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Plnenie ambícií EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na mori

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)668
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/717
Dátum ukončenia procesu: 26.01.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.10.2023
Ukončenie štádia: 14.12.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.12.2023
Ukončenie štádia: 15.12.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.12.2023
Ukončenie štádia: 26.01.2024