LPEU/2023/674 COM(2023)643 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013, (EÚ) č. 167/2013 a (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o určité požiadavky na oznamovanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)643
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/674
Dátum ukončenia procesu: 21.12.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.10.2023
Ukončenie štádia: 23.10.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.10.2023
Ukončenie štádia: 24.10.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.10.2023
Ukončenie štádia: 21.12.2023