LPEU/2023/582 COM(2023)512 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa ustanovuje európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)512
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom využitia skráteného pripomienkového konania podľa čl. 10 ods. 8 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky je pokročilé štádium prípravy pozície Rady EÚ k danému legislatívnemu návrhu vyžadujúce čo najrýchlejšie schválenie pozície Slovenskej republiky.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/582
Dátum začiatku MPK: 02.11.2023
Dátum konca MPK: 08.11.2023
Dátum ukončenia procesu: 15.11.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.09.2023
Ukončenie štádia: 19.09.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.09.2023
Ukončenie štádia: 20.09.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.09.2023
Ukončenie štádia: 02.11.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.11.2023
Ukončenie štádia: 09.11.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.11.2023
Ukončenie štádia: 15.11.2023