LPEU/2023/57 COM(2023)74 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o poskytnutí makrofinančnej pomoci Severnému Macedónsku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)74
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/57

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.02.2023
Ukončenie štádia: 02.03.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.03.2023
Ukončenie štádia: 06.03.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)