LPEU/2023/560 COM(2023)381 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rumunsku a Taliansku v súvislosti so živelnými pohromami v roku 2022 a Turecku v súvislosti so zemetraseniami vo februári 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)381
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/560

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.08.2023
Ukončenie štádia: 23.08.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.08.2023
Ukončenie štádia: 24.08.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)