LPEU/2023/548 COM(2023)468 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o vykonávaní a výsledkoch programu Pericles IV na ochranu eura proti falšovaniu v roku 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)468
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/548

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.08.2023
Ukončenie štádia: 02.08.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.08.2023
Ukončenie štádia: 03.08.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 03.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 03.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 03.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)