LPEU/2023/462 COM(2023)411 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rastlinách získaných určitými novými genómovými technikami a potravinách a krmivách z nich a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/625

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)411
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/462
Dátum začiatku MPK: 13.02.2024
Dátum konca MPK: 26.02.2024
Dátum ukončenia procesu: 10.05.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.07.2023
Ukončenie štádia: 11.09.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.09.2023
Ukončenie štádia: 11.09.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.09.2023
Ukončenie štádia: 13.02.2024
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.02.2024
Ukončenie štádia: 27.02.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.02.2024
Ukončenie štádia: 10.05.2024