LPEU/2023/406 COM(2023)331 Zmenený návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ, Euratom) 2020/2053 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)331
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/406
Dátum začiatku MPK: 11.08.2023
Dátum konca MPK: 24.08.2023
Dátum ukončenia procesu: 08.09.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.06.2023
Ukončenie štádia: 10.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.07.2023
Ukončenie štádia: 17.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.07.2023
Ukončenie štádia: 11.08.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.08.2023
Ukončenie štádia: 25.08.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.08.2023
Ukončenie štádia: 08.09.2023