LPEU/2023/394 COM(2023)328 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa Francúzska republika splnomocňuje vyrokovať, podpísať a uzavrieť medzinárodnú dohodu o požiadavkách na bezpečnosť a interoperabilitu pozdĺž pevného spojenia cez Lamanšský prieliv

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)328
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/394
Dátum ukončenia procesu: 28.06.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.06.2023
Ukončenie štádia: 20.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.06.2023
Ukončenie štádia: 21.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.06.2023
Ukončenie štádia: 28.06.2023