LPEU/2023/334 COM(2023)613 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Cypru na rok 2023 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Cypru na rok 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)613
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/334

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.07.2023
Ukončenie štádia: 25.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.07.2023
Ukončenie štádia: 27.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)