LPEU/2023/303 COM(2023)263 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2283, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)263
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/303

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.05.2023
Ukončenie štádia: 23.05.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.05.2023
Ukončenie štádia: 25.05.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.05.2023
Ukončenie štádia: 07.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)