LPEU/2023/29 COM(2023)36 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o realizácii, výsledkoch a celkovom hodnotení Európskeho roku železníc 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)36
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/29

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.01.2023
Ukončenie štádia: 25.01.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.01.2023
Ukončenie štádia: 27.01.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)