LPEU/2023/223 COM(2023)194 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)194
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/223
Dátum ukončenia procesu: 11.05.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.04.2023
Ukončenie štádia: 17.04.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.04.2023
Ukončenie štádia: 19.04.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.04.2023
Ukončenie štádia: 11.05.2023