LPEU/2023/149 COM(2023)135 STANOVISKO KOMISIE k návrhu zmeny Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie, ktorý Súdny dvor predložil 30. novembra 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)135
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/149

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.03.2023
Ukončenie štádia: 13.03.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.03.2023
Ukončenie štádia: 16.03.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)