LPEU/2023/140 COM(2023)141 OZNÁMENIE KOMISIE RADE Usmernenia týkajúce sa fiškálnej politiky na rok 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)141
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/140

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.03.2023
Ukončenie štádia: 13.03.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.03.2023
Ukončenie štádia: 16.03.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)