LPEU/2022/82 COM(2022)56 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch EPZF Systém včasného varovania č. 11 – 12/2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)56
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/82
Dátum ukončenia procesu: 07.03.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.02.2022
Ukončenie štádia: 15.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.02.2022
Ukončenie štádia: 18.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.02.2022
Ukončenie štádia: 07.03.2022