LPEU/2022/750 COM(2022)713 Návrh ROZHODNUTIE RADY, pokiaľ ide o predĺženie obdobia nároku audiovizuálnych koprodukcií podľa článku 5 Protokolu o kultúrnej spolupráci k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)713
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/750
Dátum ukončenia procesu: 23.01.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.12.2022
Ukončenie štádia: 12.12.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.12.2022
Ukončenie štádia: 15.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.12.2022
Ukončenie štádia: 23.01.2023