LPEU/2022/737 COM(2022)702 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa harmonizujú určité aspekty insolvenčného práva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)702
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/737

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.12.2022
Ukončenie štádia: 23.01.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.01.2023
Ukončenie štádia: 26.01.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)