LPEU/2022/704 COM(2022)667 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o právnej ochrane dizajnov (prepracované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)667
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/704

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.11.2022
Ukončenie štádia: 29.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia: 07.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)