LPEU/2022/693 COM(2022)781 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU Správa o mechanizme varovania 2023 vypracovaná v súlade s článkami 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 o pr...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)781
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/693

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.11.2022
Ukončenie štádia: 07.12.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.12.2022
Ukončenie štádia: 07.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)