LPEU/2022/658 COM(2022)597 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje nástroj na poskytovanie podpory Ukrajine na rok 2023 (makrofinančná pomoc +)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)597
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/658
Dátum začiatku MPK: 16.12.2022
Dátum konca MPK: 30.12.2022
Dátum ukončenia procesu: 11.01.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.11.2022
Ukončenie štádia: 18.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.11.2022
Ukončenie štádia: 29.11.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia: 16.12.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.12.2022
Ukončenie štádia: 31.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 31.12.2022
Ukončenie štádia: 11.01.2023