LPEU/2022/595 COM(2022)680 Návrh ODPORÚČANIE RADY o koordinovanom prístupe k cestovaniu do Únie počas pandémie COVID-19, ktorým sa nahrádza odporúčanie Rady (EÚ) 2020/912

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)680
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/595
Dátum ukončenia procesu: 25.01.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.10.2022
Ukončenie štádia: 02.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.11.2022
Ukončenie štádia: 03.11.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.11.2022
Ukončenie štádia: 25.01.2023