LPEU/2022/586 COM(2022)531 Návrh ROZHODNUTIE RADY o úplnom pozastavení vykonávania Dohody medzi Európskou úniou a Vanuatskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)531
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/586
Dátum ukončenia procesu: 07.11.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.10.2022
Ukončenie štádia: 12.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.10.2022
Ukončenie štádia: 17.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.10.2022
Ukončenie štádia: 07.11.2022