LPEU/2022/578 COM(2022)502 Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú zmluvné strany Európskeho rozvojového fondu uhradiť, vrátane tretej splátky na rok 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)502
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/578
Dátum ukončenia procesu: 21.10.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia: 05.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia: 14.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.10.2022
Ukončenie štádia: 21.10.2022