LPEU/2022/572 COM(2022)521 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na 33. zasadnutí Konferencie o Európskej energetickej charte

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)521
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/572
Dátum ukončenia procesu: 23.11.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia: 27.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.10.2022
Ukončenie štádia: 27.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.10.2022
Ukončenie štádia: 23.11.2022