LPEU/2022/526 COM(2022)466 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Druhá správa o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostre...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)466
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/526

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.09.2022
Ukončenie štádia: 20.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.09.2022
Ukončenie štádia: 26.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)