LPEU/2022/502 COM(2022)557 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa poskytuje výnimočná makrofinančná pomoc Ukrajine, posilňuje spoločný rezervný fond zárukami členských štátov a osobitnou tvorbou rezerv na niektoré f...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)557
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/502
Dátum začiatku MPK: 03.10.2022
Dátum konca MPK: 14.10.2022
Dátum ukončenia procesu: 18.10.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia: 09.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.09.2022
Ukončenie štádia: 14.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia: 03.10.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.10.2022
Ukončenie štádia: 15.10.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.10.2022
Ukončenie štádia: 18.10.2022