LPEU/2022/482 COM(2022)418 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa schvaľujú zmeny príloh I, II a III k Dohode medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)418
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/482

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.08.2022
Ukončenie štádia: 25.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.08.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)