LPEU/2022/452 COM(2022)363 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Osobitom výbore pre cestnú dopravu, pokiaľ ide o technické a procedurálne špecifikácie používania informačného systému o vnútornom trhu (IMI) Spojeným kráľovstvom a príspevok na jeho náklady

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)363
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/452
Dátum ukončenia procesu: 23.08.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.07.2022
Ukončenie štádia: 28.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.07.2022
Ukončenie štádia: 02.08.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.08.2022
Ukončenie štádia: 23.08.2022