LPEU/2022/436 COM(2022)340 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Zhrnutie ročných správ o realizácii operačných programov spolufinancovaných z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby v roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)340
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/436

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.07.2022
Ukončenie štádia: 19.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.07.2022
Ukončenie štádia: 20.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)