LPEU/2022/434 COM(2022)349 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o posilnení európskeho obranného priemyslu prostredníctvom aktu o spoločnom obstarávaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)349
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/434

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.07.2022
Ukončenie štádia: 19.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.07.2022
Ukončenie štádia: 20.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)