LPEU/2022/409 COM(2022)450 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o poskytnutí výnimočnej makrofinančnej pomoci Ukrajine

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)450
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/409
Dátum začiatku MPK: 15.07.2022
Dátum konca MPK: 28.07.2022
Dátum ukončenia procesu: 08.08.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.07.2022
Ukončenie štádia: 02.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.07.2022
Ukončenie štádia: 06.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.07.2022
Ukončenie štádia: 15.07.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.07.2022
Ukončenie štádia: 29.07.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.07.2022
Ukončenie štádia: 08.08.2022