LPEU/2022/40 COM(2022)23 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí v mene Európskej únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)23
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/40
Dátum ukončenia procesu: 14.02.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.01.2022
Ukončenie štádia: 25.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.01.2022
Ukončenie štádia: 26.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.01.2022
Ukončenie štádia: 14.02.2022