LPEU/2022/390 COM(2022)305 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2115

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)305
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/390
Dátum začiatku MPK: 27.10.2022
Dátum konca MPK: 10.11.2022
Dátum ukončenia procesu: 10.01.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.06.2022
Ukončenie štádia: 27.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.06.2022
Ukončenie štádia: 28.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.06.2022
Ukončenie štádia: 27.10.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.10.2022
Ukončenie štádia: 11.11.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.11.2022
Ukončenie štádia: 10.01.2023