LPEU/2022/370 COM(2022)307 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody o cestnej nákladnej doprave medzi Európskou úniou a Ukrajinou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)307
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/370
Dátum ukončenia procesu: 11.07.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.06.2022
Ukončenie štádia: 27.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.06.2022
Ukončenie štádia: 27.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.06.2022
Ukončenie štádia: 11.07.2022