LPEU/2022/366 *COM(2022)279 SPRÁVA KOMISIE týkajúca sa stanovenia podstatnej zmeny okolností v prípade zahrievaných tabakových výrobkov v súlade so smernicou 2014/40/EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)279
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: K určeniu gestora došlo omylom.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/366

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia: 15.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia: 15.06.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia: 15.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia: 15.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)