LPEU/2022/365 COM(2022)284 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní spoločného systému monitorovania a hodnotenia Európskeho námorného a rybárskeho fondu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)284
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/365
Dátum ukončenia procesu: 18.07.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.06.2022
Ukončenie štádia: 14.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.06.2022
Ukončenie štádia: 15.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.06.2022
Ukončenie štádia: 18.07.2022