LPEU/2022/363 COM(2022)274 OZNÁMENIE KOMISIE, ktorým sa formálne uznáva, že niekoľko právnych aktov Únie prijatých podľa smernice Rady 89/130/EHS, Euratom z 13. februára 1989 o harmonizácii zostavovania hrubého národného produktu v trhových cenách sa stalo zastaranými

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)274
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/363

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.06.2022
Ukončenie štádia: 13.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.06.2022
Ukončenie štádia: 14.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)