LPEU/2022/347 COM(2022)257 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí dohody o úprave listín špecifických záväzkov v rámci Všeobecnej dohody o obchode so službami s cieľom začleniť prílohu 1 vyhlásenia o uzavretí rokovaní o domácej regulácii služieb z 2. decembra 2021, v mene Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)257
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/347
Dátum ukončenia procesu: 09.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.06.2022
Ukončenie štádia: 07.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.06.2022
Ukončenie štádia: 07.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.06.2022
Ukončenie štádia: 09.06.2022